VISIE - MISSIE KJV

Visie – Missie KJV Kruibeke

Het verzorgen van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding in een sociaal familiaal kader is de basisreden van het bestaan van KJV Kruibeke.

• KJV wil binnen de eigen regio jeugdspelers opleiden, door optimale ontwikkelingskansen en –mogelijkheden aan te bieden om alzo een maximaal aantal spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal van KJV Kruibeke of naar andere in hogere reeksen uitkomende voetbalclubs.

• Daarnaast wil KJV Kruibeke tevens een voetbalclub zijn waar in een kindvriendelijke en uitdagende omgeving jeugdspelers opgeleid worden op menselijk en sporttechnisch vlak om het maximum uit zichzelf te halen. Kortom, ook het inspelen op de “recreatieve” noden, behoort tot de doelstellingen van het sportieve beleid van KJV Kruibeke.

Dit alles is gestoeld op onze basiswaarden : kameraadschap, voetbalplezier, respect en enthousiasme; wat we samenvatten in onze slogan “ Samen staan we sterk”.

En concreet trachten vele sportieve medewerkers deze jeugdopleiding waar te maken, op basis van een zeer uitgesproken voetbalvisie die op evaluatiebasis wordt opgemaakt in samenspraak tussen het bestuur en de sportieve staf in functie van de reële potentialiteit binnen de club. Iedereen is evenwel van harte welkom… .

Dit maakt dat KJV Kruibeke geen voetbalclub is die alles in functie van het eerste elftal plaatst. Wij hebben uitdrukkelijk de intentie om geen (dure) externe spelers aan te trekken, niet enkel vanuit het oogpunt om een financieel gezonde club te runnen – wat zeker één van de prioriteiten is -, maar ook en vooral omdat we door onze jeugdopleiding een dergelijk potentieel hebben aan jonge spelers, opgeleid binnen de club, die allen een gelijke kans moeten krijgen om in de eerste ploeg te spelen.Na een bestuurswissel die duidelijk op het programma plaatste dat een club van het formaat van KJV Kruibeke een Club moet zijn waar een gezellige en familiale sfeer heerst en dit koppeld aan een competitief inzicht waar men graag vertoeft.

Wij geloven dan ook zeer sterk dat het op lange termijn volhouden van een goede (voetbal)jeugdopleiding, zal leiden tot sportief succes. Door een herbronning en een nieuwe doch consequente houding is KJV Kruibeke nog steeds een steeds maar groeiende voetbalclub. Het gegeven dat we in een maatschappij waar individualisme hoogtij kent een groeiend aantal jongeren dagelijks mogen en kunnen begeleiden sterkt ons des te meer in onze overtuiging. Dat we momenteel 13 jeugdploegen en meer dan 160 jeugdspelers onder onze visie kunnen huisvesten, wat ons één van de grootste sportverenigingen van Kruibeke maakt, geeft de drive om derhalve op de ingeslagen weg verder te gaan.

Dankzij het nieuwe kunstgrasveld en enkele mooie resultaten in de Nieuwsblad Jeugdcup merken we dat ook de aantrekkingskracht voor onze club als maar toeneemt, ook voor jeugdspelers buiten de gemeente.

Ook de jeugdsamenwerking met Bazel, opgestart in het seizoen 2016, geeft beide clubs meer mogelijkheden.

Een verdere professionalisering op alle domeinen is echter absoluut onontbeerlijk. Daarom zijn we geenszins vies van enige zelfreflectie en hebben we reeds in 2013 een voetbalaudit van Foot Pass laten doorgaan die onze club op verschillende domeinen objectief doorlichtte. Daaruit zijn vele actiepunten gekomen waaraan we met onze nieuwe bestuursploeg wensen aan verder te werken met slechts één motto “ Samen staan we sterk”.

KJV Kruibeke